Kto sú fanúšikovia a odporcovia reklám Telekomu a DPOH?

Úvod

Vianočná reklama Telekomu a príspevky s vitrážou na Facebookovom profile Divadla Pavla Országha Hviezdoslava vyvolali na sociálnych sieťach obrovské množstvo reakcií. Tie nám poskytujú unikátny zdroj dát pre pochopenie správania slovenskej online spoločnosti.

Na základe komplexnej analýzy interakcií na stránkach Telekomu, DPOH, vybraných politických subjektov a médií sme sa pozreli na ich vzájomné prekrývanie sa. Inými slovami, pozreli sme sa, aké médiá sledujú a politické strany volia ľudia, čo reagovali pozitívne alebo negatívne na obe reklamy. Analýza tak poskytuje podrobný pohľad na trendy a polarizáciu vo verejnej mienke.

„Tolerancia je fuj, radšej InfoVojnu!“

Analýza prekryvu reakcií (Multi—dimensional scaling analýza) ukazuje, že existuje istá miera prekrývania sa v interakciách medzi rôznymi médiami. To naznačuje, že existujú užívatelia Facebooku, ktorí interagujú s rôznorodým obsahom. Napríklad, existuje pomerne veľa ľudí, ktorí lajkujú ako príspevky Denníka N, tak aj Aktuality.sk, čo je neprekvapivé. Existuje aj malý prekryv aktívnych fanúšikov Denníka N a InfoVojny, ale tieto 2 médiá sú na opačných koncoch mapy. To znamená, že ich je veľmi málo. Teda čím ďalej sú jednotlivé body od seba na mape vyššie, tým majú menší prekryv lajkujúcich.

Aktuality, Denník N, SME a Telekom_DPOH_positive sú zoskupené pomerne blízko seba, čo znamená, že je veľký prekryv medzi ľuďmi, ktorí zanechali pozitívnu interakciu na facebookových stránkach týchto denníkov a ktorí zároveň pozitívne reagovali na príspevky s vianočnou reklamou Telekomu a vitrážou DPOH.

Na druhej strane sú zoskupené InfoVojna spolu s Telekom_DPOH_negative. To znamená, že existuje značný prekryv ľudí, ktorí pozitívne interagujú na facebooku s príspevkami InfoVojny a zároveň negatívnym spôsobom reagovali na príspevky s vianočnou reklamou Telekomu a vitrážou DPOH. Štatisticky povedané, ak človek lajkuje Denník N, SME a Aktuality, tak je pravdepodobné, že by pozitívne interagoval aj s reklamou od Telekomu, aj s vitrážou DPOH. A takisto to platí aj o InfoVojne.

Je štatisticky dosť pravdepodobné, že ak človek pozitívne interaguje na Facebookové príspevky InfoVojny, tak v tom prípade bude negatívne interagovať s reklamou od Telekomu a s vitrážou DPOH. Samostatnou kapitolou analýzy boli vzťahy medzi facebookovými stránkami politických strán a príspevkami Telekomu a DPOH.

Ako je to s voličskými preferenciami?

Samostatnou kapitolou analýzy boli vzťahy medzi facebookovými stránkami politických strán a príspevkami Telekomu a DPOH.

Prvým, do očí bijúcim, záverom je fakt, že fanúšikovia Facebookovej stránky OĽANO sú výrazne osamotení. OĽANO je umiestnené oddelene od ostatných, čo poukazuje na jeho odlišné postavenie v kontexte interakcií na Facebooku. Z toho vyplýva, že je len extrémne malý, takmer až zanedbateľný, prekryv medzi ľuďmi, ktorí pozitívne interagujú s OĽANO a zároveň pozitívne (a v prípade Telekomu a DOPH aj negatívne) interagujú s inými stránkami politických strán.

Ďalším výsledkom výsledkom analýzy je blízkosť či vzdialenosť medzi fanúšikmi jednotlivých politických strán. Existuje veľká blízkosť medzi politickými stranami Smer-SD a SNS, čo by mohlo zodpovedať ich politickej afiliácii. Na druhej strane majú k sebe veľmi blízko SAS a PS.

Ľudskou rečou to znamená fakt, že ak človek pozitívne interaguje so Smerom, tak je veľmi pravdepodobné, že bude pozitívne interagovať aj so SNS. To isté platí aj o páre PS a SAS. Pri týchto dvoch je ešte pravdepodobné, ale už trochu menej, že bude prekryv aj s ľuďmi, ktorí pozitívne reagujú s príspevkami KDH.

Zároveň, Telekom_DPOH_negative je skupinovaný so Smer-SD a SNS, zatiaľ čo Telekom_DPOH_positive je viac skupinovaný so PS, SAS a aj KDH. To znamená to, že ak človek zanechal negatívnu interakciu na príspevkoch Telekom a DPOH, tak je štatisticky pravdepodobné, že takýto človek pozitívne interaguje s Facebookovými stránkami Smer-SD a SNS.

Na druhej strane, ak človek zanechal pozitívnu interakciu na príspevkoch Telekom a DPOH, tak je štatisticky pravdepodobné, že takýto človek zanechal rovnako pozitívnu interakciu aj na Facebookových stránkach PS, SAS a KDH.

1 – „Telekom_DPOH_positive“ reprezentuje ľudí, ktorí pozitívnym spôsobom interagovali na Facebooku aj na vianočnú reklamu od Telekomu, aj na príspevok s vitrážou DPOH. „Telekom_DPOH_negative“ reprezentuje ľudí, ktorí zanechali na týchto príspevkoch negatívnu interakciu. Pri všetkých ostatných bodoch (to bude platiť aj o grafoch s politickými stranami) ide o ľudí, ktorí pozitívne interagovali s príspevkami daných subjektov na Facebooku za mesiac november.

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

POLITICI NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications