Aké dopady majú zmeny Mety na neziskové organizácie?

Úvod

Meta začiatkom februára tohto roka oznámila, že nebude „proaktívne odporúčať politický obsah“. Americká spoločnosť sa tak sčasti pridala k Tiktoku, ktorý už dlhší čas má rovnakú filozofiu.

Problémom je, že v ponímaní sociálnych sietí je politický obsah veľmi širokým pojmom. Teda patria sem nielen príspevky politikov a politických strán, ale aj obsah tvorený médiami, neziskovými organizáciami alebo verejnými inštitúciami.

Po zavedení tohto opatrenia v USA si preto aj nepolitickí tvorcovia na Mete všimli, že im začal klesať dosah – a to aj napriek tomu, že sa primárne nezaoberali politikov. Obmedzenie politického obsahu jednoznačne ovplyvnilo aj účty, ktoré sa zaoberajú spoločenskými otázkami ako LGBTQ, feminizmom, právami ľudí či spravodajstvom.

Preto mimovládky v otvorenom liste vyzvali Metu k tomu, aby poskytla používateľom autonómiu pri úprave svojho algoritmu. A to tak, že nastavenie obmedzenia politického obsahu urobí na základe voľby používateľa, a nie ako predvoleného nastavenia.

Čo na to Meta?

Čiastočne vyhovela požiadavkám. Na užívateľov Mety začali vyskakovať notifikácie, cez ktoré si mohli upraviť fungovanie svojho algoritmu v rámci politického obsahu.

Americké mimovládky dostali tvrdú ranu

Veľký efekt to však nemalo. Radikálny pokles dosahu a tým pádom aj interakcií si v Amerika mimovládne organizácie všimlo takmer ihneď. Veľmi dobre to ilustruje nasledujúca analýza, ktorá sledovala vývoj interakcií viacerých veľkých neziskoviek za posledné štyri roky.

Pokles interakcií bol kontinuálny a platil takmer pre všetky organizácie. Zmena algoritmu však pokles ešte zvýraznila a zatĺkla imaginárny posledný klinec do ich rakvy. Výsledný graf jednej zo spomínaných analýz prikladáme dole.

Ako je to na Slovensku?

Práve kvôli tomuto sme sa rozhodli spraviť analýzu pre slovenské neziskové organizácie na sociálnych sieťach, ktorým by mali po vzore Amerike, klesať interakcie. Našim cieľom bolo sledovať interakcie a zistiť, či aj slovenským profilom venujúcim sa spoločenským témam klesajú interakcie. Preto sme vybrali 15 známych neziskových organizácií a analyzovali sme ich interakcie od augusta 2023 do mája 2024.

Facebook

Analýza interakcií na Facebooku ukazuje, že slovenské neziskové organizácie majú relatívne stabilný počet interakcií počas sledovaného obdobia. Občasné výkyvy v interakciách sú viditeľné, avšak celkový trend zostáva konzistentný. Graf zobrazuje priemerný počet interakcií na príspevok za daný mesiac. Zmena algoritmu sa mala udiať koncom januára 2024, takže by od tohto momentu mali interakcie klesať, no v skutočnosti je to naopak. Dokonca môžeme vidieť rast v počte interakcií od tohto momentu.

Instagram

Interakcie na Instagrame ukazujú podobný trend ako na Facebooku. Aj tu sú viditeľné občasné výkyvy, ale celkový počet interakcií nezaznamenal výrazný pokles alebo nárast. To naznačuje, že slovenské neziskové organizácie majú stabilný dosah na tejto platforme, ktorej by sa mal algoritmus týkať najviac.

Prečo to tak je?

Naša analýza ukazuje, že pokles štatistík spojený so zmenou algoritmu, ktoré sa prejavili v USA, nemajú rovnaký dopad na štatistiky účtov Facebooku a Instagramu slovenských neziskových organizácií. Z našich dát vyplýva, že interakcie týchto organizácií zostávajú viac-menej stabilné, bez výrazného poklesu. Toto naznačuje, že slovenské neziskové organizácie nie sú ovplyvnené rovnakými zmenami algoritmu ako organizácie v USA.

Dôvody môžu byť nasledovné:

1. Zmena algoritmu sa týka len USA, resp. Meta ju z nejakého dôvodu neuplatnila na všetkých trhoch, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

2. Rozlišovanie politického obsahu funguje na Slovensku inak ako v USA. Inými slovami, algoritmus nevie dobre po slovensky a ako politickú neoznačuje veľkú časť obsahu neziskových organizácii.

3. Slovenské neziskovky sú oproti tým americkým výrazne efektívnejšie a napriek zmenám algoritmu ich obsah naďalej funguje veľmi dobre. Teda sú úspešné napriek zmenám algoritmu.

Ktorá z týchto možností alebo ich kombinácia je správna, si povedať netrúfame. Nateraz sa len tešíme, že zmeny Mety slovenským neziskovkám výrazne neublížili. Sociálne siete tak zostávajú ich dôležitým komunikačným kanálom aj do budúcnosti.

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

POLITICI NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications