NEW SCHOOL

CHALLENGE

Prihlasovanie je pre tento rok ukončené.

O súťaži

Dezinformácie sú jedným z najväčších problémov súčasnosti. Navyše, Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sú voči nim najmenej odolné. Preto je načase, aby ste s tým niečo spravili.

V rámci New School Challenge je vaším zadaním pripraviť návrh „prebunkingovej“ kampane, ktorá Slovákom vysvetlí, ako fungujú dezinformácie a doslova ich zaočkuje pred ich vplyvom. Najlepšie na tom je, že víťazná kampaň neskončí v šuflíku!

Víťaz tejto challenge získa platenú stáž a mentoring v hodnote 3000 eur v komunikačnej agentúre New School Communications.

Súťaž organizujeme v spolupráci s neziskovou organizácou DigiQ.

Čo je prebunking?

"Prebunking" je termín používaný na opis preventívnych úsilí o zvrátenie alebo predchádzanie šíreniu dezinformácií, ešte predtým, než získajú na popularite. Zahrňuje poskytovanie presných informácií, vyvracanie potenciálnych mýtov a vzdelávanie ľudí s cieľom ich očkovať proti falošným alebo zavádzajúcim tvrdeniam.

Na rozdiel od vyvracania dezinformácií, ktoré sa zvyčajne uskutočňuje až po tom, čo sa klamstvá rozšírili, prebunking sa snaží adresovať možné nedorozumenia ešte predtým, než sa stanú rozšírenými. Tento prístup uznáva psychologický fenomén, že raz, keď ľudia narazia na dezinformácie, môže byť ťažké opraviť ich presvedčenia. Preto prebunking smeruje k vytvoreniu odolnosti voči dezinformáciám vopred.

Stratégie prebunkingu často zahŕňajú komunikačné kampane, vzdelávacie iniciatívy a podporu schopnosti kritického myslenia s cieľom vybaviť jednotlivcov nástrojmi na rozpoznanie presných informácií od nepravdivých. Je to preventívny prístup k podpore vznikania informovanejšej a odolnejšej verejnosti.

Podmienky súťaže

1. Súťaž sa uskutoční od 4.3.2024 do 31.3.2024 prostredníctvom oficiálnej webovej stránky NSC challenge.

2. Zapojiť sa však môžu všetci študenti vysokých a stredných škôl bez ohľadu na študijný program, či univerzitu. Účastníci súťaže sa musia preukázať študentským preukazom.

3. Prihlásiť sa môžu jednotlivci alebo tímy, ktoré majú maximálne troch členov. Podmienkou je, že každý člen tímu musí byť študent.

4. Návrh kampane a všetky kreatívy je nutné pripraviť v slovenčine, keďže kampaň bude nasadené na Slovensku.

5. V rámci prípravy budú dva termíny na “debrief”, kde radi zodpovieme na vaše otázky či zodpovieme všetky detaily.

6. Následne komisia expertov vyberie 5 návrhov do finále, ktoré budú prezentované na finálnom evente. Na jeho konci komisia určí víťaza.

Zadanie na kampaň

Návrh kampane plne na vašej kreativite. Teda, čo budete ľuďom hovoriť, aké formáty použijete a cez aké komunikačné kanály. Vypracované zadanie však musí obsahovať tri časti:

STRATÉGIA
  • Analýza situácie na Slovensku
  • Insight, z ktorých vychádza návrh
  • Komunikačné trendy a prístupy, na ktorých je kampaň založená
KREATÍVA
  • Claim a hlavné posolstvá kampane
  • Návrh vizuálu (banner) alebo grafiky videa
  • Copy - scenár videa alebo text príspevkov
KOMUNIKAČNÝ PLÁN
  • Výber komunikačných kanálov
  • Formáty, ktoré budú v kampani využité
  • Mediaplán - rozloženie budgetu kampane podľa času a intenzity

Ako vyhrať?

Tab 1

Registruj sa v období od 4. marca do 31. marca cez formulár nižšie.

Tab 2

Následne ti dáme vedieť do mailu termín “debrief” videocallu, na ktorom sa môžeš popýtať na viac informácii ku kampani.

Tab 2

Pošli do 20. apríla na mail challenge@newschool.sk návrh kampane vo forme prezentácie a prípadných príloh.

Tab 2

3 až 5 najlepších návrhov bude pozvaných na osobnú prezentáciu pred porotou 25. apríla. Tá následne aj vyberie víťaza.

Tab 2

Víťaz získava zmluvu na 3 mesačnú stáž v hodnote 1500 eur a možnosť využiť ďalších 1500 eur v podobe predplatených hodín ľudí v New School Communications. Kampaň bude následne realizovaná.

Porota

CEO digiQ

odborník na hybridné hrozby a dezinformácie

výskumná pracovníčka SAV

odborník na informačnú bezpečnosť

CEO New School Communications

Štatút súťaže si môžete prečítať na nasledujúcom linku.

© 2024 New School Communications