Ako sme pomohli vytvoriť grantovú výzvu

Úvod

Spoločnosť PHOENIX je jednotkou na trhu v oblasti distribúcie liekov do lekární. Deň čo deň dodávajú lieky a iné zdravotnícke výrobky všade tam, kde sú potrebné.

Po spojení do jednej firmy s lekárňami BENU však čelili nízkej angažovanosti svojich zamestnancov. Časť z nich ako farmaceuti pracujú v lekárňach, časť z nich v sklade či logistike bez prístupu k počítaču. To výrazne sťažovalo efektivitu internej komunikácie.

1. Kreatívny návrh pre internú komunikáciu

Začali sme kvalitatívnymi rozhovormi s ľuďmi z komunikácie a HR. Z rozhovorov vyplynulo, že by chceli ľudia z komunikácie zistiť, akým aktivitám sa venujú zamestnanci PHOENIXU mimo pracovnej doby nás preto vytvoriť grantovú výzvu, do ktorej môžu zamestnanci nominovať zaujímavé neziskové projekty, ktoré získajú finančnú podporu od spoločnosti PHOENIX.

V agentúre sme navrhli celý koncept grantu, spísali štatút a pripravili podrobný harmonogram. Rovnako sme vytvorili hlasovací formulár, cez ktorý mohli zamestnanci vybrať ten najzaujímavejší projekt, ktorý chcú podporiť. Následne sme si dohodli oblasti projektov, ktoré bude PHOENIX podporovať. Vedenie firmy sa rozhodlo že bude podporovať projekty z oblasti ochrany fyzického alebo duševného zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, rozvoju vzdelávania, či podpore znevýhodnených komunít. Na podporu projektov vyčlenili sumu 10 tisíc eur. Dôležitou súčasťou celej kampane bol samozrejme aj vhodný výber poroty. Úlohou poroty bolo posúdenie, či projekt pustí do hlasovania alebo nie.

2. Správne komunikačné kanály

Keďže išlo o prvú grantovú výzvu, tak bolo pre nás kľúčové dostať zamestnaneckú výzvu do väčšieho povedomia. Vytvorili sme microsite pre zamestnancov, na ktorej boli rozpísané všetky potrebné informácie k výzve. Okrem toho sme vytvorili letáčiky s QR-kódom, ktoré sa rozdistribuovali medzi zamestnancov do lekární aj skladov, kde pracujú. Na letáčikoch získali zamestnanci základné informácie o tejto výzve.

3. O grantovú výzvu bol veľký záujem

O grantovú výzvu bol veľký záujem. Do 1. ročníka grantovej výzvy PHOENIX Grant prišlo 35 zaujímavých nápadov z rôznych oblastí – športové aktivity pre deti, pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a seniorom, umenie, či udržateľnosť. Nakoľko bolo zapojených tak veľa projektov, spoločnosť PHOENIX- Zdravotnícke zásobovanie sa rozhodla aj navýšiť pôvodnú sumu na podporu projektov. Pôvodnú sumu 10 000 € navýšila na 13 601 € , aby boli víťazné nápady podporené v celkovej výške. Výzva mala úspech aj u zamestnancov. Do interného hlasovania sa zapojila viac ako polovica zamestnancov a najviac hlasov získali 4 projekty: Snívame spolu, SK Strix, Športom k psychickému a fyzickému zdraviu detí, Inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami a podpora vzdelávania prírodných vied vo vyhovujúcom prostredí.

Najlepšia vizitka však je, že spoločnosť PHOENIX chce v podobných grantových výzvach pokračovať aj v budúcnosti.

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications