AKO PRE DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V PRAHE BUDUJEME DOBRÉ SUSEDSKÉ VZŤAHY

Úvod

Nová výstavba v mestách sa dnes takmer vždy stáva veľkou témou, keďže zasahuje do života okolitých obyvateľov. Často naráža až na iracionálny odpor a odmietanie akéhokoľvek, aj dobrého projektu. Pritom veľká väčšina nových projektov prináša do lokality nový život, verejné priestranstvá a občiansku vybavenosť.

Komunikácia s novými susedmi sa tak stáva pre developerov čoraz dôležitejšou a nezriedka rozhoduje o tom, či a kedy sa projekt vôbec postaví.

Dobrým príkladom je jeden z najväčších pražských developerov, ktorý oslovil New School Communications, aby obyvateľov v okolí ich projektov pomohla zapojiť do prípravy projektov a presvedčila ich, že chce byť ich dobrým susedom.

3 princípy budovania dobrých susedských vzťahov

Neexistuje žiadny čarovný spôsob, ako všetkých presvedčiť o prínose projektu, pri akejkoľvek komunikácii sa však pridržiavame týchto zásad:

1. Otvorená a ľudská komunikácia od skorého začiatku prípravy projektu. Znamená to napríklad, že so susedmi vždy komunikuje konkrétny človek, najlepšie projektový manažér.

2. Nazeranie na projekt z pohľadu susedov. Ako projekt ovplyvní ich život, rieši problémy v lokalite a aké benefity ním získajú, napr. nové ihrisko či rekonštrukciu lokálnej materskej škôlky?

3. Načúvanie pripomienkam susedov a ich zapojenie do tvorby projektu v snahe nájsť prijateľný kompromis pre všetkých.

Samozrejme, takmer nikdy sa nestane, že spokojní sú všetci, ale dôležitým výsledkom je aj zmiernenie odporu susedov k projektu a najmä získanie si na svoju stranu neutrálnych alebo dovtedy nezainteresovaných obyvateľov. Tzv. tichá väčšina je teda najčastejšou cieľovou skupinou.

ako prebieha celý proces participácie?

1. Začíname podrobnou analýzou lokality a jej obyvateľov

Keďže v našej práci vychádzame z dát, dôkladné zoznámenia sa s lokalitou a jej obyvateľmi hneď v úvode je alfa omega.

Analýza komunikačných kanálov – v tejto fáze zisťujeme, aké médiá a komunikačné kanály sú pre lokalitu kľúčové, čo čítajú jej obyvatelia, v akých facebookových stránkach či skupinách sú a kam sa chodia sťažovať, keď ich niečo trápi.

Analýza formálnych a neformálnych „influencerov“ – v tejto fáze identifikujeme ľudí s vplyvom na cieľové skupiny, teda všetkých oficiálnych a neoficiálnych influencerov pre danú lokalitu. Od starostov, zástupcov bytových družstiev, petičné výbory až po adminov FB skupín či najhlučnejších aktivistov na sociálnych sieťach.

Monitoring – posledným krokom je podrobný rešerš petícií, médií a sociálnych sietí aby sme boli od začiatku v obraze a vedeli reagovať, kým sa téma rozrastie do potenciálnej krízy.

2. Predstavenie zámeru obyvateľom – „stretnutie nad mapou“

Ide o prvé osobné stretnutie projektových manažérov developera so susedmi, predstaviteľmi bytového družstva, v niektorých prípadoch aj so starostom či mestskými poslancami. Prvé stretnutie je venované prezentácii zámeru a územnej štúdie, ešte predtým ako sa celý projekt začne pripravovať do finálnej podoby. Jeho cieľom je zber pripomienok susedov, teda čo by sa ľudom v danej lokalite hodilo, s čím nie sú spokojní a pod.

3. Prezentácia projektu

Na druhom stretnutí už prebieha prezentácia konkrétneho projektu - počet poschodí, jeho architektonické stvárnenie, či riešenie verejných priestorov. Tieto stretnutia majú neformálny charakter. Vždy ide o piknik, grilovačku, popoludnie s kávou a koláčom či posedenie pri pivku s hot-dogom a myslíme aj na program pre deti. Zatiaľ čo sa ich rodičia, či starí rodičia bavia so zástupcami developera, deti sa hrajú v skákacom hrade či absolvujú maľovanie na tvár atď.

4. Pravidelné informovanie o projekte

Následnou dlhodobou fázou participácie je udržiavanie vzťahov so susedmi prostredníctvom:

participačného webu na prezentáciu projektu a informovanie o komunitných aktivitách,

sociálnych sietí-účty na FB,IG a uzavreté skupiny na internú komunikáciu susedov

neformálnych eventov (predvianočná kapustnica, koncert na deň detí atď.) a osobným listom v schránke s informáciami o vývoji projektu.

Budovanie brandu zodpovedného developera

Po všetkých vyššie spomínaných aktivitách a stretnutiach zároveň spúšťame online kampaň, geograficky cielenú na obyvateľov v lokalite projektu a ľudí v lokalite sa pohybujúcich. Často je doplnená outdoorovou reklamu v lokalite a PR komunikáciu v podobe článkov a iných mediálnych výstupov v lokálnych médiách.

Budovania pozitívneho vnímania developera má význam nielen pre samotný projekt, ale aj pre ďalšiu výstavbu v iných lokalitách či mestách. Spokojnosť či naopak sklamanie susedov sa totiž presúva aj do najbližších projektov a je predchádzajúce vnímanie developera je nezriedka kľúčovým predpokladom jeho prijatia v novej lokalite. Byť dobrým susedom sa preto oplatí.

Zaujala Vás táto analýza alebo ste v podobnej situácii a chcete si spriateliť Vašich "susedov"? Ozvite sa nám!

Nechajte nám váš email a my sa vám hneď ozveme:

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications