Ako pomáhame budovať zelenšiu Žilinu

Úvod

V meste Žilina žije viac ako 81-tisíc ľudí. A hoci mesto ponúka veľa skvelých miest, nájdeme v ňom veľa zanedbaných miest, ktoré majú potenciál slúžiť obyvateľom mesta a podporiť tak komunitný život. Našťastie v meste žijú ľudia, ktorí majú skvelé nápady, ako zmeniť nielen vzhľad mesta a dať druhú šancu nevyužívaným miestam, ale aj zapájať miestnych do aktivít a prepájať obyvateľov formou workshopov a rôznych podujatí. Častokrát však peniaze sú to, čo chýba nápadom a projektom. Práve preto sme sa rozhodli pomôcť Nadácii Milana Dubca a vytvorili sme grantový program #krajsievmeste. Cieľom tohto grantového programu bolo poskytnúť potrebnú obnovu detským ihriskám, materským a základným školám.

Vďaka finančnej podpore tak mohlo realizovať svoje nápady 10 organizácii a jednotlivcov v celkovej hodnote viac ako 43-tisíc eur. V roku 2023 podporila nadácia, ktorú založil slovenský podnikateľ a investor Milan Dubec, pôsobiaci v Žiline, 18 projektov sumou až 48-tisíc eur.

1. Ako prebiehal celý proces?

Na začiatku sme si zadefinovali problém, ktorým boli zanedbané verejné priestory. Zadefinovali sme si aj konkrétny cieľ. Primárnym cieľom grantového programu #krajsievmeste bola obnova chátrajúcich verejných priestorov. Našim komunikačným cieľom bolo zvýšiť poznateľnosť Nadácie Milana Dubca. Chceli sme ukázať, že aj jemu ako realitnému developerovi záleží na verejných priestoroch a ochrane životného prostredia.

2. Správne komunikačné kanály

Pri prvom grantovom programe bolo pre nás kľúčové dostať Nadáciu Milana Dubca do povedomia. Bolo pre nás veľmi dôležité správne zadefinovať komunikačné kanály, ktoré zasiahnu potrebnú cieľovú skupinu. Zvolili sme offline kampaň, umiestnili sme plagáty a city lights v meste a v obchodných centrách. Táto offline kampaň bola podporená aj reklamnou na sociálnych sieťach a v lokálnych online médiách.

Komunikácia druhého grantového programu bola postavená na realizácii projektov podporených v roku 2022. Z tohto pohľadu sa komunikovala značka nadácie, kedže za ňou stáli konkrétne výsledky – zrevitalizované zanedbané časti mesta, ktoré slúžia verejnosti, obnovené detské ihriská, novovzniknuté komunitné záhrady na viacerých žilinských sídliskách, obnovený literárny park, či ekologické workshopy.

3. Vhodný výber poroty

Dôležitou súčasťou projektu bol vhodný výber poroty – odborníkov, ktorí vedia posúdiť projekty z hľadiska realizovateľnosti, dopadu na komunitu a trvalej udržateľnosti. Snahou nadácie totiž že je, aby projekty mali dlhodobý dosah. Logicky, v porote sme chceli odborníkov a organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú ekologickým témam, a rovnako dôležité bolo pre nás zapojiť aj lokálnych expertov, či zástupcov mesta. Súčasťou poroty sa stala napríklad Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis, Barbora Hullová z Nadácie Pontis, Simona Pružinská z Nadácie KIA Slovakia a Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta, mesto Žilina.

4. O grantovú podporu je stále väčší záujem

O náš grant mali záujem aj médiá, informácie o ňom sa dostali do rôznych žilinských regionálnych médií ako napríklad myzilina.sme.sk. Vďaka našej kampani stúpla návštevnosť webovej stránky Nadácie Milana Dubca. Úspech vidíme aj v tom, že kým v grantovom programe v roku 2022 sme dostali 35 žiadostí o podporu, v roku 2023 sme mali až 47 žiadostí o grant. Vďaka tejto sume sa revitalizuje plocha denného centra pre seniorov, vybuduje exteriérové ihrisko v špeciálnej škole ,ktorú navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením, vybuduje sa oddychová zóna v centre voľného času, zveladia sa priestory včelnice či priestory knižníc. Kompletný zoznamu podporených projektov nájdete na nadaciamd.sk/grantovy-program-2023.

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications