7 princípov ako správne uchopiť komunikáciu ESG

Úvod

ESG nie je len ďalšie slovo v zozname firemných buzzwords. Je to koncept, na ktorom dnes stavia čoraz viac firiem svoju filozofiu a stratégiu. Ide o to, ako firmy pristupujú k životnému prostrediu, sociálnym otázkam a správe vecí verejných. ESG je základný kameň, ktorý ukazuje, akú stopu chceme zanechať vo svete, nie len z hľadiska zisku, ale predovšetkým z hľadiska nášho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie.

Firmy, ktoré aktívne implementujú ESG do svojej DNA, vysielajú jasný signál trhu, že ich záujem o zodpovednosť, udržateľnosť a etické vedenie nie je len na oko. Tento prístup má hmatateľné výsledky, od vylepšenej reputácie až po lepšie finančné výkonnosti a väčšiu lojalitu zákazníkov. Keď firma otvorene hovorí o svojich iniciatívach v oblasti ESG, posilňuje tým svoj obraz v očiach verejnosti a ukazuje sa ako líder v udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Aj napriek tomu, že európska legislatíva tlačí na veľké firmy vykazovať pravidelné ESG reporty, táto téma by nemala byť zanedbateľnou aj pre menšie firmy či projekty. V New School Communications sme si preto pripravili ESG sedmoro, ktoré môže byť šikovným pomocníkom v novodobom ESG svete.

1. Podporujme dlhodobo a autenticky

Firmy by mali prejaviť autentický záväzok voči podpore udržateľnosti a diverzity nie len príležitostne, ale ako súčasť svojho DNA. Toto zahŕňa permanentné aktivity, ktoré podporujú napríklad Pride, environmentálne iniciatívy či pomoc rôznym znevýhodneným skupinám. A to celý rok a nie iba počas jedného medzinárodného dňa.

Vyberte si vám autentickú tému, ktorá bude pre váš business naplňujúca. Postupne sa stane súčasťou vašej firmy a budete sa spoločne posúvať.

2. Transparentnosť aj za cenu nepríjemných tém

Transparentnosť vo všetkých aspektoch podnikania je kľúčom k dôvere zákazníkov a zamestnancov. To znamená otvorené zdieľanie informácií o firemných procesoch, financiách a rozhodnutiach. Platí to aj pre dobré a aj zlé správy. Nebojte sa priznať, ak v niečom ešte nedosahujete potrebnú úroveň alebo sa stala chyba. Najhoršie je pokrytectvo.

3. KPI patrí aj do spoločenskej zodpovednosti

Stanovte si jasné a merateľné ciele v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Na základe nich môžete sledovať svoj pokrok a navyše pravidelné hodnotenie týchto cieľov zabezpečuje, že firma smeruje k svojim dlhodobým víziám.

4. Biblia pracovnej kultúry

ESG by malo byť zakotvené nielen vo vonkajšej komunikácii, ale aj v internej kultúre firmy. Začleníte záväzky k rovnosti, udržateľnosti a rozmanitosti priamo do základných princípov vašej firemnej kultúry. Nech sa vaše interné usmernenia stávajú živou bibliou, ktorá presahuje obvyklé normy. Od rovnakých príležitostí pre všetkých, cez podporu ekologickejšieho života, až po nepretržité vzdelávanie.

5. Lídrom komunikácie musí byť manažment

ESG sa nezačína na marketingovom alebo komunikačnom oddelení. Jeho nositeľom musí byť v prvom rade manažment. Vedenie firmy by sa malo stať živým príkladom firemným záväzkov a tvárou celej komunikácie..

6. Inovuj, rieš, inšpiruj

Najväčší prínos k ESG témam môžete mať práve v oblasti, v ktorej je vaša firma najväčší expert. Využite tak svoje odborné znalosti a inovatívne myslenie na riešenie environmentálnych a sociálnych problémov. ESG iniciatívy by sa mali stať priamo súčasťou vášho oddelenia vývoja či inovácii. Rovnako ako vaši experti lídrami v spoločenských témach, ktorým najviac rozumejú.

7. Úprimnosť nad všetko: Zbavme sa Greenwashingu

Je kľúčové, aby vaše ekologické iniciatívy boli založené na overiteľných údajoch a reálnych výsledkoch, čím predídete riziku greenwashingu. Tento prístup pomáha budovať dôveru medzi zákazníkmi a posilňuje vašu značku ako zodpovedného a transparentného hráča na trhu. Vedeli ste, že podľa nových európskych pravidiel budú všeobecné environmentálne tvrdenia ako "šetrný k životnému prostrediu" zakázané?

Záver

V konečnom dôsledku, debata o ESG nie je o tom, či je to pre firmy nástraha alebo príležitosť. Skutočná otázka znie, ako môžu firmy využiť ESG na posilnenie svojej pozície na trhu, na zlepšenie svojej komunikácie a na to, aby sa stali skutočnými zodpovednými hráčmi nie len na domácej scéne. V závere si povedzme už tradičnú formulku, že zodpovednosť a udržateľnosť idú ruka v ruke s úspechom.

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications