Ako vysvetľujeme potrebu modernizácie turnianskej cementárne obciam v jej okolí

Úvod

Spoločnosť Danucem sa dlhodobo snaží o udržateľnejšiu výrobu stavebných materiálov, a preto sa cementáreň v Turni nad Bodvou rozhodla modernizovať svoju výrobu a investovať do technológie, ktorá pomôže znížiť emisie CO2. Táto investícia podporí dekarbonizačné ciele Slovenska, a rovnako aj celej Európskej únie. Zároveň je jedným z mála projektov na Slovensku podobného charakteru, ktoré boli podporené z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Avšak, nie všetci obyvatelia okolitých obcí sú z tejto modernizácie nadšení, čo sa prejavilo aj v ich verejných stanoviskách. Preto sa snažíme budovať pozitívne vzťahy medzi cementárňou a okolím, a to aj prostredníctvom transparentných informácií o dianí v závode.

Ako budujeme vzťahy?

1. Proaktívne komunikujeme cez web a sociálne siete

Prvým krokom bolo vytvorenie informačného webu, ktorého cieľom je transparentne informovať ľudí o všetkom, čo sa deje v cementárni. Web má edukatívny charakter a čitatelia tam nájdu všetky potrebné informácie, od výroby cementu, cez informácie o potrebe prechodu cementárne z fosílnych palív na alternatívne, až po grantové programy vhodné pre okolité obce.

Okrem webu otvorene komunikujeme so susedmi aj na Facebookovej stránke, na ktorej sa snažíme vysvetľovať proces modernizácie výroby v cementárni, vyvraciame mýty o činnosti cementárne a vzdelávame ľudí o princípe alternatívnych palív a prístupe cementárne k zeleným témam.

Máme aj geotargetovanú kampaň, ktorá cieli na menšie obce s pár stovkami ľudí. Vďaka tomu sa nám podarilo napríklad dostať v priemere cez 970 ľudí na web priamo z Facebooku.

Podarilo sa nám spojiť sa aj s greenfluencerkou, cez ktorú komunikujeme zelené témy smerom k jej followerom. Spolupráca sa nám osvedčila a tému tak vieme dostať bližšie aj k mladým ľuďom.

2. Vstupujme do diskusií, aj tých nepríjemných

Aktívne vstupujeme do diskusie s obyvateľmi a to tak, že odpovedáme na všetky reakcie na profiloch, ktoré pre Danucem spravujeme. Rovnako aktívne do diskusií zasahujeme a poskytujeme naše stanovisko všade tam, kde sa o nás píše. Tieto diskusie následne vyhodnocujeme z pohľadu nálad obyvateľov. Okrem toho prijímame ich nápady a posúvame ich na posúdenie zamestnancom závodu. Zároveň vďaka monitoringu médií sledujeme celú diskusiu na sociálnych sieťach.

3. Obrusujeme hrany na susedskom stretnutí v cementárni

Ako inak presvedčiť ľudí o udržateľnom prístupe k procesu výroby cementu, než pozvať ich na návštevu, aby sa presvedčili na vlastné oči? V priebehu niekoľkých týždňov sme pre okolité obce zorganizovali príjemné komunitné stretnutie priamo v cementárni. Cieľom stretnutia bolo previesť návštevníkov procesom výroby a priestormi cementárne, aby sa presvedčili, že cementáreň nie je spaľovňou odpadu a modernizáciou cementárne nedôjde k navýšeniu výrobných kapacít, ale dopomôže k napĺňaniu udržateľným cieľov podniku.

Náš klient sa potešil veľkému záujmu a s koláčikom, darčekom v podobe náučnej spoločenskej hry o princípoch cirkulárnej ekonomiky a úsmevom odchádzalo z cementárne viac ako 70 účastníkov. Po evente klient dostal v podobe komentárov na sociálnych sieťach pozitívne ohlasy.

Zaujala Vás táto analýza alebo ste v podobnej situácii? Ozvite sa nám!

Nechajte nám váš email a my sa vám hneď ozveme:

CHCETE DOSTÁVAŤ NAŠE DÁTA A ANALÝZY A BYŤ SÚČASŤOU KOMUNITY?

Chcem sa pridať

Nechajte nám váš email a my vám ich budeme pravidelne posielať:

POLITICI NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications