Posielať deti do plynu ako riešenie problému týraných zvierat?

Témy deti a zvieratká patria k najobľúbenejším príspevkom na sociálnych sieťach a k najúspešnejším reklamným kampaniam, ktoré vzbudzujú pozitívne emócie. Neplatí to však vždy. Stačí, ak je dieťa rómske a súčasťou zlého zaobchádzanie so psom alebo mačkou, v tom momente sa stáva na internete terčom nenávistných a veľakrát až extrémistických prejavov.

Prejavy diskriminácie a bezprostredné vyzývanie k násiliu voči rómskym deťom a celej komunite sa deje niekoľko rokov, no v poslednom čase sa stáva fenomén násilia prejavovaným na sociálnych sieťach nekontrolovateľným.

V rámci spoločného projektu s iniciatívou Zvierací ombudsman neziskovej organizácie FALLOPIA sme sa preto detailnejšie pozreli na problematiku negatívnych reakcií v online priestore.


Iniciatíva Zvierací ombudsman je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá sa problematike extrémnych prejavov voči marginalizovaným skupinám v súvislosti s ochranou zvierat aktívne zaoberá. Prostredníctvom vzdelávacieho program Detský zvierací ombudsman učí deti priamo v rómskych komunitách empatii k zvieratám. Ako Katedra Komunikácie s organizáciou dlhodobo spolupracujeme na jej komunikačných aktivitách.

V analýze sme sa zamerali na analýzu článkov a diskusií na internete a Facebooku s cieľom kvantifikovať počet tých nenávistných. A bohužiaľ, pohľad na celkový pomer nenávistných komentárov k ostatným je zarážajúci. Takmer polovica všetkých komentárov nesie v sebe určitú formu nenávisti voči rómskej komunite, najmä deťom.

V rámci monitoringu internetových článkov nám zhromaždené dáta naznačujú, že 40,88% zo všetkých komentárov (celkový počet 1299 komentárov počas rokov 2011 – 2021) bolo nenávistných, či rasistických a väčšina z nich predstavovala motívy zabitia, či podobných činov. Predpokladáme, že nenávistných prejavov bolo počas posledných desiatich rokov oveľa viac, no mnohé články či diskusie už sú zamknuté alebo vymazané.

V rámci monitoringu facebookových článkov sme v rozmedzí rokov 2018 – 2021 našli 11 797 komentárov. Na základe ich analýzy môžeme vyhodnotiť, že približne 49,47% komentárov bolo nenávistných, či rasistických s motívom zabitia.

Týranie zvierat vo všeobecnosti nemôže spoločnosť tolerovať, no rovnako by to malo platiť aj pre nenávistné prejavy v spoločnosti. Tu je malá ukážka komentárov, ktoré sme objavili, zďaleka to nie sú najhoršie:

Jednou z ciest ako dosiahnuť postupnú zmenu správania a meniť názorový protirómsky postoj v spoločnosti je vzdelávaním marginalizovaných skupín, najmä detí, aby sa minimalizovalo kruté zaobchádzanie so zvieratami. Nenávisť nie je riešením.

Filozofiou Zvieracieho ombudsmana je, že ak chceme vytvoriť spoločnosť, kde pre násilie páchané na zvieratách nie je miesto, musíme deti trpezlivo vzdelávať a viesť k ohľaduplnému správaniu a k empatii k všetkým cítiacim bytostiam. Samozrejme ale platí, že rodinám, ktoré objektívne nevedia zabezpečiť zákonné podmienky pre chov zvierat v dobrých životných podmienkach (bez ohľadu na etnikum) by sa zvieratá mali odobrať. 

Analyzované dáta svedčia o tom, že máme narastajúci problém, ktorý sa nerieši a v súčasnej dobe je jedným z dominantných v eskalácii napätia a agresie voči rómskej komunite. Agresia sa stala celospoločenským problémom a musí byť predmetom verejného záujmu.

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.


New School Communications

Komunikácia založená na dátach


Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023