Ako Ukrajina úspešne buduje svoju hrdinskú značku?

Ukrajina nám všetkým ukazuje ako sa tvorí imidž krajiny. Popritom ako vykopáva agresora za svoje hranice, systematicky tlačí „Hrdinstvo“ ako hlavnú asociáciu so svojou značkou. S myšlienkou “krajiny ako hrdinu” prišla síce marketingová agentúra, ale vláda si ju rýchlo osvojila a okrem komunikácie k vlastným obyvateľom ju výrazne tlačí aj navonok.

Vďaka pro bono práci agentúr a mediálnemu priestoru kampaň bežala v celej Európe a USA, objavila sa dokonca aj na Times Square. Súčasťou tejto kampane bola aj titulka magazínu Vogue, na ktorej sa objavila prvá dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, ktorá prezentovala portrét odvahy skrz niekoľko symbolov na samotných fotografiách.

Prípad tejto kampane je dôkazom, že marketing a komunikácia dokážu výrazne pomáhať diplomatickým aktivitám a zároveň udržujú tému obrany voči agresorovi aj potom, čo postupne jej zastúpenie v médiách klesá.

Good Idea, Ukrajina!

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.


New School Communications

Komunikácia založená na dátach


Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023