Zomri Index 2019

Zomri index – porovnanie počtu príspevkov venovaných jednotlivým politikom a tiež dosahu týchto príspevkov v podobe engagementu, ktoré získali. Výsledkom je interaktívny graf, ktorý ukazuje, kto je aktuálne na Zomri „najpopulárnejší“ a komu venované príspevky získavajú najviac reakcií.

Absolútny Zomri