Clubhouse a LinkedIN – podobnosť nie čisto náhodná?

V našej druhej analýze sme sa  venovali téme presahu jednotlivých sociálnych sietí do Clubhouse. Vyskúmali sme, že aj Instagram aj Twitter majú celkom solídne zastúpenie. Ich prítomnosť však bola skôr nástrojom ako cieľom používateľov. Mnohí Clubhouseri sa totiž stali úspešnými práve kvôli množine podporovateľov práve na Instagrame. O to zaujímavejší je pohľad na prekryv CBH so sieťami, ktoré nemajú priamu integráciu na CBH profily. Postupne si ich tu rozoberieme, dnes sa zameriame na LinkedIN.

Ako je z grafiky vidno, podiel ľudí s LinkedIn profilom je veľmi vysoký pri aktuálnej skupine SVK CBH profilov. Z tých, čo o sebe niečo vyplnili až 56% má aktívny LinkedIn profil. Dokonca aj keď zoberieme celkovú masu CBH používateľov, najpopulárnejšie profesná sieť dosahuje až 23% podiel. To naznačuje, že CBH môže plniť podobné funkcie (networkingu, scoutingu a pod.) ako LinkedIN. Ak ste tiež na LinkedINe, neváhajte sa preto pridať do našej LinkedIN SVK CBH skupiny.

Roomky, Roomy, Miestnosti

Keďže sme sa v ostatnom diele nášho bádania o SVK CBH venovali viac užívateľom platformy (a ich demografii), radi by sme vybalansovali náš focus a tento krát sa bližšie pozreli na dáta ohľadne miestností (alebo roomiek), ktoré sa na platforme v Slovenskom prostredí odohrávajú.

Za posledný týždeň opäť mierne poklesla aktivita v organizovaní SVK roomov, a prepadla sa opäť pod 40 miestností za deň. Na druhej stane mierne stúpla užívateľská odozva na miestnosti. Meraná pomocou RAS metriky, diváci sa vybrali o niečo viac do zorganizovaných miestností (posun z 14% RAS na 16%).

Hlavným argumentom pre zvýšenie užívateľskej odozvy je kontinuálne klesajúci podiel „Kávička/Krčma“ typu miestností. Síce stále tvoria štvrtinu obsahu, ktorý sa na SBH nachádza, ale v úvodných týždňoch CBH dosahoval tento pomer takmer polovicu, čiže z hľadiska kvality obsahu určite o krok správnym smerom.

Quo vadis, obsah CBH?

Niektoré formáty CBH roomiek už si začínajú hľadať svojich stabilných poslucháčov a diskutujúcich. Hoci celkový obraz je trochu ešte roztrieštený (70 kategórií obsahu má najviac 1 roomku v týždni), pre niektoré početnejšie kategórie sa nám podarilo zostrojiť „time plán“ umiestňovania tohto obsahu zo strany organizátorov takýchto miestností:

Spozorovali sme aj niekoľko zanikajúcich a naopak prichádzajúcich trendov obsahu a formátov na Clubhouse. Zo všetkých trendov za zmienku stoja najmä nasledovné.

V pravidelnom Townhall meetingu so zakladateľmi Clubhouse siete zaznelo, že by chceli v dohľadnej dobe podporiť uchytenia sa Denných čítaných správ, Duchovných omšíPolitických diskusných fór a mítingov na sieti.

Čo sa deje počas trvania miestnosti? Stabilita publika

Okrem bežných štatistík sa vám každý týždeň snažíme priniesť aj aspoň jednu „dátovú lahôdku“, ktorá objasňuje nejaké dôležité správania alebo fungovania na CBH platforme. Tou tohto týždňovou lahôdkou je meranie stabilnosti publika počas trvania miestnosti.

Dali sme si tú námahu niekoľko miestností zmonitorovať naozaj po drobných kúskoch a v 3 sekundových intervaloch mapovať ako sa hýbe publikum daného eventu. Z tohto skúmania vyplýva niekoľko veľmi dôležitých poznatkov.

Metriky stability/fluktuácie publika sme sa snažili dať do vzťahu s Watermark metrikou, ktorú si ktorýkoľvek organizátor dokáže poľahky ustriehnuť (aj počas samotného moderovania). Z detailného skúmania vyplýva, že skutočný počet divákov, ktorí videli aspoň kúsok programu v danej miestnosti, dosahuje viac ako 2x Watermark merania pri miestnostiach, ktoré trvajú aspoň 90 minút. Dôležitým faktorom pre moderátorov je, že publikum dosiahne svoju podstatnú silu už sa prvé 3 minúty, pričom ľudia, ktorí striehnu na daný event sa dostavia do roomky už za prvých 40 sekúnd jej trvania.

Ako rýchlo rastú sledovatelia influencerom?

Pokračujeme aj v sledovaní TOP influencerov v jednotlivých týždňoch podľa počtu followers. Ako ukazuje porovnanie s predchádzajúcim obdobím, poradie v rebríčku sa výrazne nemení. Stále vedie Pil C, nasledovaný Petrom Altofom a Martinou Horňákovou. Za zmienku stojí návrat Separa, spôsobený pravdepodobne odblokovaním pôvodného profilu.

Zároveň sme sa pozreli na nárast počtu sledovateľov po jednotlivých dňoch. Graf nižšie ukazuje, že je pravidelný a TOP influencerom rastie rádovo v stovkách denne. Navyše, graf ukazuje, že sa v porovnaní so začiatkom februáre postupne spomaľuje, čo môže kopírovať aj pomalší nárasť užívateľov na Clubhouse.

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.


New School Communications

Komunikácia založená na dátach


Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023