Categories
Články

Good idea, Ukrajina!

Ako Ukrajina úspešne buduje svoju hrdinskú značku?

Ukrajina nám všetkým ukazuje ako sa tvorí imidž krajiny. Popritom ako vykopáva agresora za svoje hranice, systematicky tlačí „Hrdinstvo“ ako hlavnú asociáciu so svojou značkou. S myšlienkou “krajiny ako hrdinu” prišla síce marketingová agentúra, ale vláda si ju rýchlo osvojila a okrem komunikácie k vlastným obyvateľom ju výrazne tlačí aj navonok.

Vďaka pro bono práci agentúr a mediálnemu priestoru kampaň bežala v celej Európe a USA, objavila sa dokonca aj na Times Square. Súčasťou tejto kampane bola aj titulka magazínu Vogue, na ktorej sa objavila prvá dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, ktorá prezentovala portrét odvahy skrz niekoľko symbolov na samotných fotografiách.

Prípad tejto kampane je dôkazom, že marketing a komunikácia dokážu výrazne pomáhať diplomatickým aktivitám a zároveň udržujú tému obrany voči agresorovi aj potom, čo postupne jej zastúpenie v médiách klesá.

Good Idea, Ukrajina!

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Ako pre developerské projekty v Prahe budujeme dobré susedské vzťahy

Ako pre developerské projekty v Prahe budujeme dobré susedské vzťahy

Nová výstavba v mestách sa dnes takmer vždy stáva veľkou témou, keďže zasahuje do života okolitých obyvateľov. Často naráža až na iracionálny odpor a odmietanie akéhokoľvek, aj dobrého projektu. Pritom veľká väčšina nových projektov prináša do lokality nový život, verejné priestranstvá a občiansku vybavenosť.

Komunikácia s novými susedmi sa tak stáva pre developerov čoraz dôležitejšou a nezriedka rozhoduje o tom, či a kedy sa projekt vôbec postaví.

Dobrým príkladom je jeden z najväčších pražských developerov, ktorý oslovil New School Communications, aby obyvateľov v okolí ich projektov pomohla zapojiť do prípravy projektov a presvedčila ich, že chce byť ich dobrým susedom.

3 princípy budovania dobrých susedských vzťahov

Neexistuje žiadny čarovný spôsob, ako všetkých presvedčiť o prínose projektu, pri akejkoľvek komunikácii sa však pridržiavame týchto zásad:

1. Otvorená a ľudská komunikácia od skorého začiatku prípravy projektu. Znamená to napríklad, že so susedmi vždy komunikuje konkrétny človek, najlepšie projektový manažér.

2. Nazeranie na projekt z pohľadu susedov. Ako projekt ovplyvní ich život, rieši problémy v lokalite a aké benefity ním získajú, napr. nové ihrisko či rekonštrukciu lokálnej materskej škôlky?

3. Načúvanie pripomienkam susedov a ich zapojenie do tvorby projektu v snahe nájsť prijateľný kompromis pre všetkých.

Samozrejme, takmer nikdy sa nestane, že spokojní sú všetci, ale dôležitým výsledkom je aj zmiernenie odporu susedov k projektu a najmä získanie si na svoju stranu neutrálnych alebo dovtedy nezainteresovaných obyvateľov. Tzv. tichá väčšina je teda najčastejšou cieľovou skupinou.

Ako prebieha celý proces participácie?

1. Začíname podrobnou analýzou lokality a jej obyvateľov

Keďže v našej práci vychádzame z dát, dôkladné zoznámenia sa s lokalitou a jej obyvateľmi hneď v úvode je alfa omega.

 • Analýza komunikačných kanálov – v tejto fáze zisťujeme, aké médiá a komunikačné kanály sú pre lokalitu kľúčové, čo čítajú jej obyvatelia, v akých facebookových stránkach či skupinách sú a kam sa chodia sťažovať, keď ich niečo trápi.
 • Analýza formálnych a neformálnych „influencerov“ – v tejto fáze identifikujeme ľudí s vplyvom na cieľové skupiny, teda všetkých oficiálnych a neoficiálnych influencerov pre danú lokalitu. Od starostov, zástupcov bytových družstiev, petičné výbory až po adminov FB skupín či najhlučnejších aktivistov na sociálnych sieťach.
 • Monitoring – posledným krokom je podrobný rešerš petícií, médií a sociálnych sietí aby sme boli od začiatku v obraze a vedeli reagovať, kým sa téma rozrastie do potenciálnej krízy.

2. Predstavenie zámeru obyvateľom – „stretnutie nad mapou“

Ide o prvé osobné stretnutie projektových manažérov developera so susedmi, predstaviteľmi bytového družstva, v niektorých prípadoch aj so starostom či mestskými poslancami. Prvé stretnutie je venované prezentácii zámeru a územnej štúdie, ešte predtým ako sa celý projekt začne pripravovať do finálnej podoby. Jeho cieľom je zber pripomienok susedov, teda čo by sa ľudom v danej lokalite hodilo, s čím nie sú spokojní a pod.

3. Prezentácia projektu

Na druhom stretnutí už prebieha prezentácia konkrétneho projektu – počet poschodí, jeho architektonické stvárnenie, či riešenie verejných priestorov. Tieto stretnutia majú neformálny charakter. Vždy ide o piknik, grilovačku, popoludnie s kávou a koláčom či posedenie pri pivku s hot-dogom a myslíme aj na program pre deti. Zatiaľ čo sa ich rodičia, či starí rodičia bavia so zástupcami developera, deti sa hrajú v skákacom hrade či absolvujú maľovanie na tvár atď.

4. Pravidelné informovanie o projekte

Následnou dlhodobou fázou participácie je udržiavanie vzťahov so susedmi prostredníctvom:

 • participačného webu na prezentáciu projektu a informovanie o komunitných aktivitách,
 • sociálnych sietí-účty na FB,IG a uzavreté skupiny na internú komunikáciu susedov 
 • neformálnych eventov (predvianočná kapustnica, koncert na deň detí atď.) a osobným listom v schránke s informáciami o vývoji projektu.

Budovanie brandu zodpovedného developera

Po všetkých vyššie spomínaných aktivitách a stretnutiach zároveň spúšťame online kampaň, geograficky cielenú na obyvateľov v lokalite projektu a ľudí v lokalite sa pohybujúcich. Často je doplnená outdoorovou reklamu v lokalite a PR komunikáciu v podobe článkov a iných mediálnych výstupov v lokálnych médiách.

Budovania pozitívneho vnímania developera má význam nielen pre samotný projekt, ale aj pre ďalšiu výstavbu v iných lokalitách či mestách. Spokojnosť či naopak sklamanie susedov sa totiž presúva aj do najbližších projektov a je predchádzajúce vnímanie developera je nezriedka kľúčovým predpokladom jeho prijatia v novej lokalite. Byť dobrým susedom sa preto oplatí.

Zaujala Vás táto analýza alebo ste v podobnej situácii a chcete si spriateliť Vašich “susedov”? Ozvite sa nám!

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Hľadáme šikovného komunikátora/ku

Hľadáme šikovného komunikátora/ku

Hľadáme šikovného komunikátora alebo komunikátorku, ktorého úlohou bude kompletne zastrešovať komunikáciu pre vybraných klientov, čo zahŕňa:

 • komunikáciu s médiami,
 • správu sociálnych sietí
 • tvorbu textov či videí
 • a mnoho iného, čo prináša práca v komunikácii

Hľadáme niekoho kto:

• miluje komunikáciu a chce sa v nej neustále posúvať,

• má aspoň ročné skúsenosti z PR alebo digitálneho marketingu,

• chce byť dlhodobou súčasťou úspešného príbehu našej agentúry

Ponúkame:

• Prácu pre zaujímavých klientov z verejného a súkromného sektora.

• Sedenie so skvelými kolegami v Jurkovičovej Teplárni v projekte SKY PARK

• Okrem platu podiel na zisku agentúry ako bonus.

• A samozrejme, mladý a dynamický kolektív!

Katedra Komunikácie je rýchlo rastúcou digitálnou Public Relations and Affairs agentúrou. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu. Aj keď sme vznikli len na jeseň 2020, už dnes máme desiatky klientov spomedzi TOP firiem a inštitúcii a pracuje pre nás takmer 40 ľudí.

V prípade záujmu píšte na toth@newschool.sk

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Elfovia už prešli milión komentárov

Elfovia už prešli milión komentárov

Moderáciu diskusií na profiloch slovenských médií riešime už viac ako 4 mesiace. Za ten čas prešlo očami a rukami elfov už viac ako milión komentárov.

Z týchto komentárov museli elfovia vymazať alebo skryť 220 000 komentárov. Najčastejším dôvodom bol obsah, ktorý zahŕňal vulgarizmy, nenávisť alebo dezinformácie.

Niekoľko analytických výstupov zo sociálnych sietí z praxe elfov:

 • Najčastejšie odstráneným komentárom boli tri zvracajúce smajlíky, ktoré sa vyskytli v komentároch až 296-krát!

 • Trolovia sa činili hlavne pri šírení proruských naratívov súvisiacich s vojnou na Ukrajine-najviac sa darilo videu o „skutočných“ príčinách konfliktu

 • Na slovo totožný komentár o anglosaských židoboľševikoch bol skopírovaný pod rôznymi profilmi 8-krát, rovnako často aj komentár o ukrajinských matkách, ktoré žiadajú Rusko, aby ich synov nechalo vo svojich väzniciach…

 • Najaktívnejší trol zverejnil až 300 komentárov, kým ho stihol ban

Analýza najčastejších slov z odstránených komentárov:

Viac sa o projekte elfovia dozviete tu: elfovia.katedrakomunikacie.sk

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Sme radi, že môžeme pomôcť Roma Spirit

Sme radi, že môžeme pomôcť Roma Spirit

Našimi klientmi sú aj neziskové organizácie, ktorým pomáhame svojim know-how v komunikácii zmysluplných projektov. Sme hrdí, že spolupracujeme s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá stojí za úspešnými projektami v oblasti medzinárodnej kultúrnej výmeny. Jedným z nich je ocenenie Roma Spirit, ktorého 14. ročník odštartoval pred pár dňami.

Preto, ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto si zaslúži ocenenie za šírenie odkazu vzájomnej tolerancie, porozumenia, bez predsudkov a zaužívaných stereotypov, vyplňte nomináciu na www.romaspirit.sk do 7. septembra. Je dôležité, aby sa  ľudia a ich projekty, ktoré podporujú integráciu Rómov a prinášajú fungujúce riešenia problémov rómskej komunity, dostali medzi ľudí. 

My sme sa téme nenávistných prejavov voči rómskym deťom na sociálnych sieťach venovali v našej analýze, ktorú si môžeš prečítať tu: Posielať deti do plynu ako riešenie problému týraných zvierat?

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Máte krásneho pravnúčika. PS: Ukrajinci sú nacisti.

Máte krásneho pravnúčika. PS: Ukrajinci sú nacisti.

Môj dedko tento rok oslávi 95. narodeniny. Napriek dôstojnému veku si zachováva zvedavú myseľ, má smartfón s Whatsappom a aktívne používa internet, aspoň na mailovú komunikáciu. Nedávno sa mi však posťažoval, že mu chodia zvláštne emaily o deťoch zoradených v tvare hákového kríža, ktoré ani nestíha mazať. Ako sa ukázalo, jeho schránka by mohla slúžiť ako dataset proruskej propagandy.

Dezinformácie na sociálnych sieťach sú už dnes pomerne dobre zmapované. Málo si však uvedomujeme, že Facebook či TikTok nie sú dnes jedinými kanálmi, kde sa propagande darí. Existuje ešte jeden kanál, výrazne viac skrytý a zasahujúci zväčša starších a digitálne zraniteľnejších ľudí.

Reťazové maily.

Tie sa šíria extrémne jednoducho, keďže sociálne siete mať nemusíte, ale mail ma každý. Nečelia žiadnej moderácii a fact-checkingu zo strany majiteľov platforiem či vlády. A čo je najhoršie – šíria sa po rodinnej alebo priateľskej linke, teda im máme prikladať väčšiu mieru dôveryhodnosti. Tu je pekný príklad dezinfo mailu z dedkovej schránky, ktorý bol preposlaný minimálne 6krát:

Maily s dezinformáciami začali dedkovi od jeho známych a vzdialenejšej rodiny chodiť krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine. Celkovo ich za približne 3 mesiace prišlo 41, z toho viac ako polovica v češtine, zvyšok v slovenčine. Vo väčšine prípadov boli súčasťou bežnej komunikácie. Napríklad, táto správa:

Mala takúto prílohu:

Z obsahového pohľadu by sa emaily dali rozdeliť do niekoľkých kategórii, ktoré pomerne dobre sumarizujú naratívy ruskej propagandy.

1. Ukrajinci a ich podporovatelia sú nacisti:

2. Ukrajinská armáda pácha zverstvá a vojnové zločiny:

3. Utečenci si nezaslúžia pomoc, keďže utekajú zo zištných dôvodov:

4. Pomoc a sankcie ničia našu ekonomiku a dopadajú na ľudí:

5. Za všetkým je USA a samozrejme ilumináti:

A na záver – žiadna vojna predsa neexistuje, je to len trik:

Dedko sa narodil v roku 1927. Zažil ako skutoční nacisti odvážali židov do koncentrákov a ako nás Rusi prišli oslobodiť na tankoch. Žiadne dezinformácie v mailoch mu tieto spomienky nedokážu zobrať a jeho jediná starosť je to, že to musí všetko mazať.

Existuje však veľká skupina ľudí, ktorých propaganda v reťazových mailoch silno zasahuje. V podstate neexistuje žiadna účinná možnosť ako sa pred jej šírením brániť. Možno až na neustále pripomínanie skutočných hrôz nacizmu a vojny.

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Sociálne siete nemôžu za rusofilov

Sociálne siete nemôžu za rusofilov

Aj viac ako tri mesiace po napadnutí Ukrajiny, 1/4 Slovákov stále vníma Putina pozitívne a súhlasí s tvrdením, že „Západ vyprovokoval Rusko“ (prieskum Globsec).

Vo verejnej diskusii sa pri interpretácii týchto čísiel ujala skratka, že príčinou sú dezinformácie a proruská propaganda na sociálnych sieťach. Aj keď je pravda, že tie sú živnou pôdou antizápadných naratívov, takéto jednoduché vysvetlenie nie je správne.

Proruské videnie sveta je dlhodobou časťou mentálneho sveta časti slovenskej populácie a bolo to tak už dávno pred nástupom sociálnych sietí.

Najlepšie to ilustrujú čísla zo súhrnnej správy IVO o stave spoločnosti z roku 1999, ktoré ukazujú postoje Slovákov na vtedajšiu krízu v Kosove:

23% nesúhlasilo s tým, že za tragédiu kosovských Albáncov je zodpovedný Slobodan Miloševič

65% považovalo za nesprávne letecké útoky NATO na vojenské ciele v Juhoslávii

25% Slovákov považovalo Rusko za spoľahlivého vojenského partnera (až 50% za obchodného partnera)

Neznamená to, že sociálne siete ruskej propagande nepomáhajú. Je extrémne dôležité strategicky bojovať s dezinformáciami a propagandou. Neplatí však logika, že ich vyššia regulácia alebo rovno vypnutie by znamenalo, že na Slovensku zavládne prozápadný konsenzus. Rusofilné postoje tu u časti populácie vždy boli a sociálne siete im len poskytujú komunikačnú platformu…

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

SMER nepotrebuje telku, stačí mu Youtube

SMER nepotrebuje telku, stačí mu Youtube

Youtube Smeru dlhodobo ukazuje, že vlastné stranícke kanály dokážu aspoň čiastočne nahrádzať tradičné médiá:

Od začiatku roka nazbierali na svojich videách viac ako 11-miliónov pozretí

Nezriedka majú ich videá cez 100-tisíc pozretí, niekoľko desiatok tisíc má takmer každé

Tento dosah majú bez masívnej reklamy (aspoň z knižnice reklám to nie je viditeľné)

Oproti ostatným stranám sú totálne iná liga- ĽSNS a Hlas majú cca 2 milióny pozretí videí.

Spolu so sociálnymi sieťami (Ľuboš Blaha je dlhodobý líder v počte interakcií na Facebooku) tieto dáta ukazujú, prečo sa Smeru darí stúpať v prieskumoch aj napriek negatívnej medializácii.

Viac dát nájdete na webovej stránke nášho projektu www.politicinafacebooku.sk

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Poď na stáž do Katedry Komunikácie – slovenskej PR a digitálnej agentúry

Poď na stáž do Katedry Komunikácie – slovenskej PR a digitálnej agentúry

Zaujíma ťa marketingová džungľa ?  Nebaví ťa cez leto naberať zmrzku, ale si skôr človek na naberanie vedomosti? Chceš sa naučiť nové veci bez varenia kávy a skenovania dokumentov? Poď na stáž do Katedra Komunikácie – slovenskej PR a digitálnej agentúry.

Koho hľadáme?

 • Zapálených vysokoškolských študentov
 • Nadšencov do marketingu a komunikácie

Prečo ísť na stáž?

„Každý rok vychádzajú z vysokých škôl tisícky absolventov, ktorí majú záujem o prax a stáž v tom, čo ich zaujíma a baví. Čoraz viac ľudí počas svojho pracovného života zistí, že keby dostali šancu začať odznova, od stáže až k práci, tak by našli a robili to, čo ich skutočne napĺňa.“ (zdroj)

„Keď sa budeš nabudúce pozerať po novej práci, nebudeš už mať prázdne ruky. Budeš môcť zužitkovať aspoň základné praktické skúsenosti z pracovného prostredia, či už v danom alebo príbuznom odbore.“ (zdroj)

„Slovenské vysoké školstvo každoročne produkuje kvantum absolventov. Uplatniť sa na trhu práce teda vôbec nie je jednoduché. Ak si túto skutočnosť uvedomí študent počas štúdia, môže si pripraviť pôdu pre ľahší vstup na pracovný trh. Jednou z takýchto možností je účasť na stáži.“ (zdroj

Požiadavky na stážistov:

 • Záujem o  marketing/komunikáciu
 • Pracovitosť
 • Kritické myslenie 
 • Analytické myslenie 
 • Schopnosť plniť zadanú prácu v časovom limite
 • Chuť sa učiť nové veci

Výhodou sú:

 • Analýzy prostredia
 • Analýzy legislatívy
 • Tvorby politických a komunikačných stratégií 
 • Prípravy reálnej politickej kampane 
 • Prípravy komunikačných výstupov (TS, posty na sociálne siete,…)
 • Prípravy politických eventov 

Ponúkame:

 • Praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe
 • Potvrdenie o odbornej praxi
 • Cennú referenciu do životopisu
 • Pozíciu stážistu v jeden z najrýchlejšie rastúcich komunikačných agentúr na Slovensku 
 • Možnosť práce z HO
 • Možnosť nazbierať jedinečné know-how z oblasti komunikácie 
 • V prípade obojstrannej spokojnosti nadviazanie dlhodobej platenej spolupráce

Cieľom stáže je získanie praktických skúsenosti z prostredia komerčného a politického marketingu. Tvoje CVčko bude pestrejšie a tvoje skills nedupanejšie.

Ak máš záujem o stáž, pošli nám svoje CV a motivačný list na mail suster@newschool.sk do 31.5.2022. Budeme sa tešiť!

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Články

Facebook mi nezobrazuje obrázok pri linku –  Prečo je to tak a čo s tým?

Facebook mi nezobrazuje obrázok pri linku –  Prečo je to tak a čo s tým?

Možno ste si všimli, že niektorým stránkam pri pridaní linku nezobrazuje obrázok a Facebook vám zobrazí len nadpis s odkazom na článok. Keďže takýto príspevok nevyzerá veľmi user friendly a znižuje preklikovosť, určite to posledné dni na…hnevalo viacerých adminov Facebook stránok.

Trochu sme pátrali, spísali prečo to tak je a eventuálne čo s tým.

Prečo je to tak?

Meta pristúpila k rozhodnutiu sktriktne aplikovať článok 15 EUCD (European Union Copyright Directive), čo znamená, že bez explicitného súhlasu vydavateľa nebude zobrazovať grafické náhľady článkov z meta tagu (og:image). Zmena sa týka len spravodajských portálov, ostatné weby nateraz nie sú touto zmenou ovplyvnené.

 • „While Article 15 of EUCD does not apply to private or non-commercial uses of press publications by individual users or in respect of the use of individual words or very short extracts of a press publication, in order to respect the Article 15 principle of publisher control, Facebook has decided to voluntarily change the way some news links are shared in selected jurisdictions – for example, as a headline and hyperlink only – unless the press publisher grants us a licence to display them as we do now, which may include rich rendering based on meta tag designations.“

o By default, links to press publisher domains shared by someone other than the press publisher on Facebook or without their permission will only be shown with the hyperlink and the headline of the Page linked to it.

 • If you are a press publisher and would like your news links to be shown with an image and/or excerpt when shared by people, please let us know by indicating your preference in our form. You can change your preference at any time by resubmitting the form. When you submit a form, our review team should be able to assist within 3-5 working days.

 • Where a press publisher posts links to its own press publications on Facebook or permits their use, no changes are currently being made to how those links will be shown to users – which may include rich rendering based on meta tag designations. If you are a press publisher and your own posts are appearing in limited form, it might be because you need to verify ownership of your domain and assign it to the Page. You can find more information on the Developer Help Centre on how to verify your domain and assign it to the appropriate Page. Please note that if your links lead to a subdomain such as “news.example.com”, it is the root domain “example.com” that you need to verify ownership of and assign.

Tu je celé vysvetlenie na Facebook Help – www.facebook.com/help/533727544131571

Čo s tým?

Aby sa odkazy opätovne zobrazovali správne na vašej stránke je potrebné overiť vlastníctvo vašej domény – https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification.

Pokiaľ chcete, aby sa odkazy zobrazovali správne aj tretím stranám (iné stránky, užívatelia) je potrebné zaregistrovať sa v nasledovnom formulári – www.facebook.com/help/contact/191435726167388

Na nasledovnom linku si viete otestovať funkčnosť, resp. status  jednotlivých domén alebo odkazov https://developers.facebook.com/tools/debug

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023