Categories
Články

Ako sme spolupracovali s NATO v boji proti nenávisti

Ako sme spolupracovali s NATO v boji proti nenávisti

Nenávisť v spoločnosti je dnes veľkým problémom. Samotná nenávisť má mnoho podôb a môže sa objavovať aj vo forme fyzického násilia. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na to, že približne každá tretia žena na svete bola počas svojho života vystavená fyzickému alebo sexuálnemu násiliu. 

Mladí členovia Európskej siete demokratickej mládeže (EDYN), v spolupráci so Severoatlantickou alianciou (NATO) sa preto rozhodli vytvoriť iniciatívu s názvom #nohategeneration so zameraním na násilie páchané na ženách.

Okrem toho sa kampaň sústreďovala aj na rodovú rovnosť, ženy v bezpečnostnom teréne a ženy, ktoré sa nachádzajú v zónach vojnových konfliktov a sú vystavované verbálnemu, fyzickému a sexuálnemu násiliu.

Ako kampaň vznikala?

Od začiatku sme vedeli, že v rámci kreatívy sa musíme zamerať na mladých ľudí a staviť na silnú emóciu. Dôležitý bol jasný odkaz a potenciál virality na sociálnych sieťach. Zároveň, budget bol takmer žiadny.

“Herci” v kampaňovom videu boli preto reálni členovia EDYNu a natáčali sme v priestoroch Jurkovičovej teplárne. Obsah musel byť univerzálny a priamočiary v medzinárodnom prostredí a platný v rôznych kultúrnych kontextoch. 

Medzinárodná operácia v 5 krajinách a 6 jazykoch

Poďme ale k samotnej kampani. Tá prebieha súčasne až v 5 krajinách – v Moldavsku, Albánsku, Gruzínsku, Severnom Macedónsku a na Slovensku. Ústredným prvkom kampane bolo video, ktoré bolo spracované v šiestich rôznych jazykoch a univerzálne video propagujúce hodnoty NATO v angličtine.

Ďalším podstatným komunikačným prvkom kampane bola webová stránka, ktorá bola dostupná v šiestich rôznych jazykoch, čo umožnilo prístup pre rôznorodé publikum.

Kampaň sa šírila cez sociálne siete s 13 unikátnymi príspevkami uverejnenými na 6 rôznych účtoch. V rámci kampane vznikol aj AR filter dostupný na Facebooku a Instagrame.

Cieľom kampane z výkonnostného hľadiska bolo dosiahnuť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ako je získanie 1 000 nových sledovateľov

a oslovenie 500 000 ľudí. 

Pri dosahovaní týchto KPI bola kampaň viac ako úspešná, nakoľko ich dokonca prekročila, pričom získala 1 774 nových sledovateľov (177,4 % KPI)

a oslovila 734 852 ľudí (146,9 % KPI). To všetko iba s rozpočtom 1500 EUR na online reklamu.

Viac informácii o kampani #nohategeneration nájdete na www.edyn.eu/no-hate

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Nezaradené

Politcký Index

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Nezaradené

Politická reklama

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023

Categories
Nezaradené

Komunálna kampaň 2022

New School Communications

Komunikácia založená na dátach

Sme PR a digitálnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe, ktorá mení správanie cieľových skupín a prináša merateľné biznisové výsledky. V kampaniach vychádzame z dát a využívame najnovšie poznatky z oblasti komunikácie a marketingu.

Office Bratislava

Bottova 1

811 09 Bratislava

Office Praha

Italská 2581/67

120 00 Praha

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Tovarenská 12

811 09 Bratislava

New School Communications © 2023